Skip to main content

Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu internetowego „PokochajFotografie.pl” jest e-production Michał Mrozek, ul. Zwycięstwa 12, 44-100 Gliwice (dalej jako „e-production”).
2. Serwis PokochajFotografie.pl został stworzony w celu propagowania fotografii.
3. W celu przeglądania treści opublikowanych w serwisie „PokochajFotografie.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika, za wyjątkiem danych objętych serwisem płatnym.
4. W celu uzyskania stałej nieodpłatnej prenumeraty miesięcznika „PokochajFotografie.pl”, dostępu do „Newslettera PokochajFotografie.pl” oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką serwisu „PokochajFotografie.pl” w wersji elektronicznej niezbędna jest subskrypcja „Newslettera PokochajFotografie.pl” poprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe użytkowników serwisu „PokochajFotografie.pl”, o których mowa w pkt 4 powyżej, są przetwarzane przez e-production Michał Mrozek i podmioty powiązane (e-production sp. z o.o., Stowarzyszenie Pokochaj Fotografię) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Dane osobowe podawane przez użytkowników w serwisie „PokochajFotografie.pl” w związku z umieszczaniem w serwisie „PokochajFotografie.pl” wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu „PokochajFotografie.pl”. e-production nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.
7. Opinie wyrażone serwisie „PokochajFotografie.pl” przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami „PokochajFotografie.pl”. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami autorów. Serwis „PokochajFotografie.pl” nie ponosi za nie odpowiedzialności.
8. e-production dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w serwisie „PokochajFotografie.pl” nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników serwisu lub osób trzecich, jednakże PokochajFotografie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w serwisie „PokochajFotografie.pl”.
9. Niektóre obszary serwisu „PokochajFotografie.pl” mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu „PokochajFotografie.pl” identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się

Jakie dane przetwarzamy?

10. Przetwarzamy dane osobowe które:

– są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z serwisu PokochajFotografie.pl i jej funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów;
– są zbierane i przetwarzane w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl – takie jak adresy e-mail i adresy korespondencyjne;
– są zbierane i przetwarzane w związku z dostarczaniem Newslettera PokochajFotografie.pl – takie jak adresy e-mail subskrybentów.

Kto jest administratorem Twoich danych?

11. Administratorem Twoich danych osobowych będzie e-production Michał Mrozek, ul. Zwycięstwa 12 44-100 Gliwice, adres e mail: redakcja@PokochajFotografie.pl

12. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies oraz ze względu na to że przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki przedstawione są TUTAJ. Takie dane przetwarzane są w celu:

– wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu danych objętych płatnym serwisem PokochajFotografie.pl;
– dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom;
– wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.
– realizacji obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostarczaniem Newslettera PokochajFotografie.pl z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl dane są przetwarzane w oparciu o odrębna zgodę subskrybenta newslettera, takie dane przetwarzane są w celu dostarczania „Newslettera PokochajFotografie.pl” osobom, które wyraziły wolę jego otrzymywania .

Komu dane mogą być przekazywane?

13. Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom powiązanym, tj. e-production sp. z o.o., Stowarzyszenie Pokochaj Fotografię, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie e-production Michał Mrozek, m.in. dostawcom usług IT czy płatności online – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami. Lista partnerów: PayU, Google, Facebook, Twitter

14. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

15. W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do treści serwisu PokochajFotografie.pl przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu dostarczania Newslettera PokochajFotografie.pl i innych celach marketingowych Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do chwili zakończenia przekazywania zamówionych treści marketingowych.

Jakimi prawami dysponujesz?

16. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

– Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych,
– Możesz wnioskować o usunięcie Twoich danych
– Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
– Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
– Masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: redakcja@PokochajFotografie.pl.

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

17. e-production Michał Mrozek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.