Current Status
Not Enrolled
Price
sprawdź

Tu znajdziesz system do tworzenia własnych presetów B&W oraz nagrania video: jak zainstalować i jak zastosować go w praktyce.